INZET PAUW IN UW BOUWBEDRIJF

PAUW gaat door naar de volgende ronde

Volgens wet- en regelgeving – de Participatiewet of de 5% regeling – of bij aanbestedingen de SROI verplichting, moet uw bedrijf een aantal werknemers in dienst nemen, die bijzondere aandacht nodig hebben. Jongeren, die nog niet opgeleid zijn, mensen met een beperking of jongeren en ouderen met een uitkering. Dat valt voor de meeste bedrijven niet mee. Deze nieuwe werknemers vragen veel van uw tijd en aandacht om het werk naar behoren uit te oefenen en hun plek te vinden in het team. U kunt het werk met deze doelgroep ook uitbesteden!

Stichting PAUW is een specialistisch leerwerkbedrijf in de bouw en woningrenovatie dat deze jongeren opleidt en begeleidt op de werkvloer. Onder leiding van een vakman - onze sociale leermeester - voeren zij het werk uit en leveren hoogwaardige kwaliteit.

PAUW zet een sociaal team in om hen op het werk en daarbuiten te begeleiden.

Er zijn verschillende arrangementen mogelijk; u kunt bijvoorbeeld een stagepakket afnemen bij ons. U krijgt dan een aantal MBO stagiaires in uw bedrijf, die helemaal door PAUW begeleid worden inclusief het contact met de scholen en het uitbetalen van de stagevergoeding. Kortom, de hele administratieve afwikkeling en eindverantwoordelijkheid. Wij verzorgen diverse trainingen. Bijvoorbeeld vaardigheden voor de werknemers en omgaan met de doelgroep voor uw leermeesters in het bedrijf. Ook kunt u werknemers, die extra aandacht nodig hebben om een beroepsvaardigheid in de vingers te krijgen en waarvoor u te weinig tijd heeft, uitbesteden aan ons, totdat hij of zij weer volledig mee kan draaien in uw bedrijf. Begeleide detachering is ook mogelijk of begeleiding door een sociale coach op de werkvloer. U mag het zelf bedenken, wij leveren een aanbod op maat.

 

PAUW gaat door naar de volgende ronde