Samen sterker

De doelstelling van PAUW is om zich in te zetten voor een maatschappij, waarin iedereen een bijdrage levert, die overeenkomt met zijn of haar mogelijkheden en talenten. Wij bieden een programma aan de jongeren en kansarme mensen, waarvoor dit niet vanzelfsprekend is. De wil is er wel, maar de maatschappelijke structuren en regelingen zijn voor hen niet passend. PAUW verenigt sociale begeleiding, kennis van problemen en beperkingen en kennis van vakmanschap in de bouw en in het sociale domein tot een methode, die ingezet wordt in een arbeidssituatie. Werk betekent van belang zijn voor de maatschappij, zinvol bezig zijn, zaken leren en uitvoeren, waar je blij en trots van wordt en zicht hebben op een toekomst met perspectief. En hierdoor uit je isolement komen en deel nemen aan het sociale leven, op vakantie kunnen, een goede woning betrekken en genieten van activiteiten in de vrije tijd. Voor PAUW betekent het, dat we voortdurend opdrachten moeten genereren om dit les- en begeleidingsprogramma aan te kunnen bieden. Daarvoor hebben we partners nodig. Mensen met eenzelfde betrokkenheid bij de kansarmere medeburgers en bedrijven met een warm hart, die in ons model ook hun eigen doelstellingen gerealiseerd zien.

De volgende partners werken samen met PAUW. Komt uw logo hier ook bij te staan?