HET TAALBEDRIJF STAAT ON LINE

Citylab010

13 juni '19HET TAALBEDRIJF STAAT ON LINE

In het project Het Taalbedrijf willen we tot een integrale aanpak komen van de volgende problemen in Rotterdam:

1. Voor talentvolle vrouwen met een bijstandsuitkering, die een andere culturele achtergrond hebben dan de Nederlandse is het moeilijk om een baan te vinden; één van de oorzaken is het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal
2.Taallessen, waarbij er sprake is van kennisoverdracht, waarbij er zelfstandig geoefend moet worden met grammatica en woordkennis lost dit probleem over het algemeen niet structureel op
3. Deze vrouwen kampen dikwijls met trauma’s en psychische problemen, eenzaamheid, verdriet en een gebrek aan basisvoorzieningen zoals comfortabele huisvesting en sociale steun. Dit gegeven belemmert het leren van de Nederlandse taal en de integratie in Nederland.
4. In maatschappelijke organisaties, zoals hulpverleningsinstellingen, ziekenhuizen, bedrijven en scholen is het voor de medewerkers dikwijls niet mogelijk om adequaat te communiceren met anderstalige cliënten. Dit belemmert het uitvoeren van voornoemde diensten.

Lees de hele beschrijving op de site van Citylab010 bij Initiatieven 2019